Despre noi

Sartorom s-a născut acum aproape 25 de ani din dorinta unei absolvente de Politehnică, al cărei singur capital de pornire au fost bunul simţ tehnic dobândit în facultate şi cunoaşterea unor limbi străine, de a promova balanţe de precizie şi sisteme de filtrare în Romania.
Vremurile de început au fost foarte grele, inflaţia, naţionalizarea valutei şi volatilitatea cursului de schimb nimiceau orice profit. Întreprinderile erau numai de stat şi luptau ele însele cu supravieţuirea, nici gând să facă investiţii în laboratoare, deşi parcul de aparatură data în general din anii ’70.

Şansa a făcut ca unii dintre primii clienţi privaţi apăruţi în România, multinaţionalele Coca Cola şi Procter & Gamble, apoi grupul European Drinks al fraţilor Micula, să aprecieze flexibilitatea şi hărnicia micii echipe Sartorom şi să aleagă să-şi doteze laboratoarele de la aceasta. Aceşti clienţi ai primelor ore sunt şi astăzi clienţii Sartorom.

În timp, echipa a crescut, s-au alăturat ingineri de service şi de vânzări, colegi pentru administraţie şi activitatea de vămuire, al cărei volum creştea în fiecare lună. Firma s-a mutat repede din garsoniera unde a inceput într-un apartament de două camere, apoi şi-a cumpărat două apartamente pe aceeaşi scară de bloc, după care s-a stabilit într-o vilă. S-au înfiinţat birourile zonale, întâi la Timişoara, apoi la Cluj, la Braşov şi Iaşi, şi în ultimii ani dinainte de criză, la Craiova.

În 2004 s-a cumpărat un teren în Bucureşti unde, după ani de avizare, aprobare şi certificare, s-a clădit în sfârşit sediul central actual din şoseaua Bucureşti-Măgurele nr. 232, unde firma s-a mutat în 2010.

Creşterea economică deosebită a Banatului a dus la decizia de a construi în 2007 şi în Timişoara un sediu propriu, unde să activeze un laborator de etalonări şi o echipă adevărată de vânzări și de service.

În 2010 a urmat certificarea laboratorului de etalonări acreditat RENAR conform ISO 17025 pentru etalonarea maşinilor de forţă, al extensometrelor şi al aparatelor de cântărire.
Nu ne-am oprit la aceste domenii, ci ne-am extins in 2012 cu servicii de etalonare pipete şi calorimetre adiabate. În 2013 a urmat atestarea a 5 colegi din departamanetul de etalonari ca metrologi autorizati.

In septembrie 2015 Sartorom si-a autorizat BRML Laboratorul de verificari metrologice, fiind în măsură să efectueze verificări inițiale, verificări periodice și după reparații ale umidometrelor pentru cereale și pentru balanțe* clasă I, II, III și IIII (*instrumente de cântărit cu funcționare neautomată).

Actualmente activitatea de etalonare, verificari metrologice si analize de cereale reprezintă un segment aflat în creştere vertiginoasă şi un motor important al dezvoltării de ansamblu a Sartorom.

Segmentele de piaţă cărora se adresează Sartorom în prezent sunt diverse, începând de la tradiţionala industrie alimentara, la care s-au adăugat în timp institutele de cercetare şi universităţile, industria extractivă, şi culminând în prezent cu agricultura, unde este lider de piaţă cu instrumentele germane Pfeuffer, şi industria automotive, a construcţiilor de maşini, a prelucrărilor metalice şi a maselor plastice, unde de asemenea are o poziţie fruntaşă cu maşinile de testare germane Zwick/Roell.

Echipa actuală, care numără 35 de angajaţi, a reuşit să profite de redresarea economică a României de după criza economică şi să revină în 2012, 2013 şi mai ales în 2014 la cifre de afaceri comparabile sau mai bune decât în anii dinainte de criză. Încrederea clienţilor noştri este măsurabilă !

Sartorom organizează în mod regulat la noul sediu din Bucureşti seminarii ştiinţifice şi workshop-uri, care găsesc o largă rezonanţă în rândul cercetătorilor şi a specialiştilor din domeniul dezvoltării şi al asigurării calităţii din industrie. Vizitând secţiunea Evenimente puteţi fi la curent cu programul lunilor următoare.

Certificari

Politica de calitate a firmei Sartorom

Politica de mediu a firmei Sartorom

Politica OHSAS a firmei Sartorom