Prezentare laborator etalonari

Laboratorul de etalonari SARTOROM functioneaza in cadrul societatii cu personalitate juridica S.C. SARTOROM IMPEX S.R.L.

Laboratorul de etalonari SARTOROM este acreditat RENAR, numar certificat acreditare 016 – LE.

Certificat acreditare ISO 17025 Sartorom

Laboratorul nostru de etalonari, unde se efectueaza etalonari de balante, calorimetre, pipete automate, masini de incercari la tractiune si compresiune, dinamometre si extensometre, are sediul in Bucuresti  si un punct de lucru in Sanmihaiu German, judetul Timis.

Datele de contact ale laboratorului de etalonare SARTOROM: 

SARTOROM - Laborator verificari metrologice si etalonari

Sos. Bucuresti-Magurele nr. 232, BUCURESTI sector 5

Descarcati in format pdf politica de calitate a laboratorului de metrologie.

Descarcati in format docx Cerere etalonare mijloace de masurare

Seful laboratorului de etalonari este dl. ing. Marius Dragoescu, numit prin Decizie si subordonat Administratorului.
Responsabilul cu Asigurarea Calitatii in laboratorul de etalonari este d-na Anghel Simona, numită prin Decizie, mandatata pentru a asigura faptul ca sistemul de management al calitatii este implementat si respectat in orice moment.

Laboratorul de etalonari are personal de management si personal tehnic cu autoritate si toate resursele necesare pentru realizarea sarcinilor si identificarea unor eventuale abateri de la sistemul de management al calitatii sau de la procedurile specifice de etalonare cat si pentru a initia actiuni care sa previna si sa minimizeze asemenea actiuni.

Personalul laboratorului de etalonari nu poate fi in timpul liber colaborator platit al clientilor etalonarilor sau al altor laboratoare cu acelasi profil.

Totodata, pentru motivarea personalului, salarizarea este necondiţionata de numarul de etalonari efectuate, fiind influentata numai de calitatea serviciilor prestate.

Seful de laborator etalonari este responsabil pentru activitatile tehnice.

Personalul din cadrul laboratorului de etalonări SARTOROM care se ocupa cu executarea de etalonari, nu va efectua sub nicio forma activitati specifice de service la aparatura de etalonat.
In cazul in care, in timpul procesului de etalonare, se constata defectiuni la echipamentele de etalonat, responsabilul cu etalonarea va solicita interventia unui angajat al departamentului de service din cadrul SARTOROM.
Dupa remedierea defectelor constatate de catre personalul din cadrul departamentului de service SARTOROM, responsabilul cu etalonarea va relua activitatea de etalonare cu aprobarea in prealabil a sefului de laborator.