Laborator verificari metrologice autorizat BRML

Laboratorul de  verificari metrologice Sartorom a fost autorizat de catre Biroul Roman de Metrologie Legala – BRML, pentru a efectua verificari metrologice initiale, verificari metrologice  periodice si verificari metrologice dupa reparare a umidometrelor pentru cereale si seminte oleaginoase si a ACFN –urilor  (cantarelor si balantelor) de clasa I pana la clasa IIII, conform documentului de autorizare nr. 040-15 din data de 18.09.2015 si a listei cu mijloacele de masurare, anexata autorizatiei. 

Autorizatia laboratorului de verificari metrologice Sartorom

Cerere verificare metrologica mijloace de masurare

Laboratorul de verificări metrologice Sartorom, unde se efectuează verificari metrologice initiale, verificari metrologice periodice și verificări metrologice dupa reparatii pentru umidometre (umidimetre) pentru cereale si seminte oleaginoase si verificări metrologice periodice si după reparații pentru balanțe si cantare, are sediul in București.

Datele de contact ale laboratorului de verificari metrologice SARTOROM: 

SARTOROM - Laborator verificari metrologice autorizat BRML

Sos. Bucuresti-Magurele nr. 232, BUCURESTI sector 5, cod postal 051434

e-mail: laborator@sartorom.ro
e-mail: hotline@sartorom.ro
hotline: 021.42.00.573
mobil: 0751.094.564
fax: 021.255.30.66

Seful laboratorului de verificari metrologice este dl. ing. Marius Dragoescu, numit prin Decizie si subordonat Administratorului.
Responsabilul cu Asigurarea Calitatii in laboratorul de verificari metrologice este d-na Simona Anghel, numită prin Decizie, mandatata pentru a asigura faptul ca sistemul de management al calitatii este implementat si respectat in orice moment.

Laboratorul de verificari metrologice are personal de management si personal tehnic cu autoritate si toate resursele necesare pentru realizarea sarcinilor si identificarea unor eventuale abateri de la sistemul de management al calitatii sau de la procedurile specifice de verificare cat si pentru a initia actiuni care sa previna si sa minimizeze asemenea abateri.

Personalul laboratorului de verificari metrologice nu poate fi in timpul liber colaborator platit al clientilor verificarilor metrologice sau al altor laboratoare cu acelasi profil.

Totodata, pentru motivarea personalului, salarizarea este necondiţionata de numarul de verificari metrologice efectuate, fiind influentata numai de calitatea serviciilor prestate.

Seful de laborator verificari metrologice este responsabil pentru activitatile tehnice.

Personalul din cadrul laboratorului de verificari metrologice SARTOROM care se ocupa cu executarea de verificari, nu va efectua sub nicio forma activitati specifice de service la aparatura de verificat.
In cazul in care, in timpul procesului de verificare, se constata defectiuni la echipamentele de verificat, metrologul verificator va solicita, cu acordul clientului, interventia unui angajat al departamentului de service din cadrul SARTOROM.
Dupa remedierea defectelor constatate de catre personalul din cadrul departamentului de service SARTOROM, metrologul verificator va relua activitatea de verificare metrologica cu aprobarea in prealabila a sefului de laborator.

Politica de calitate a Laboratorului de verificari metrologice Sartorom