Noutati

Eficiența mai bună în extragerea uleiului sporește profitul

Moara de ulei Bunge controlează online producția cu spectrometre industriale NIR-Online

Regula de bază în procesarea semințelor de rapiță este foarte simplă: profitul este direct proporțional cu cantitatea de ulei extrasă raportată la cheltuielile în acest scop. Grupul Bunge Deutschland GmbH, numărat în lume printre cele mai mari concerne din domeniul rafinării și comerțului cu semințe oleaginoase și de cereale, urmărește acest principiu printr-un control prompt al procesului cu spectrometre industriale produse de firma NIR-Online GmbH.

3500 t de semințe de rapiță procesează zilnic moara de ulei din Mannheim a firmei Bunge, și anume pe două linii de producție identice. Acestea produc 2000 t șrot de rapiță, prelucrat în continuare pentru furaje, și 1500 t ulei brut, din care rezultă ulterior ulei neutralizat pentru producția de combustibil biodiesel precum și ulei rafinat alimentar.

În acest scop, semințele de ulei sunt mai întâi presate, luând ființă așa-numitul concentrat de presare și uleiul de presare, care reprezintă două treimi din recolta de ulei fezabilă economic din cantitatea de semințe dată.

Recuperarea ultimei treimi de ulei din concentratul de presare are loc în instalația de extracție conectată în continuare. Având în vedere că orice alte operații ulterioare de extragere de ulei din concentratul deja procesat prin extracție implică un necesar energetic și de timp substanțial, devenind astfel neeconomice, în concentrat rămâne în final o cantitate reziduală de ulei, a cărei valoare procentuală trebuie să se încadreze în anumite limite, definite de firma Bunge.

Probele prin sondaj erau posibile numai cu rezultate întârziate

Întrebarea este însă: când anume este atins exact procentajul impus, adică randamentul maxim în producția de ulei ?

”În trecut nu puteam răspunde satisfăcător la aceste întrebări, fiind dependenți în controlul procesului de producție de metode de analiză de laborator, precum spectroscopia cu rezonanță magnetică”, explică Dl. Moritz Lücke, manager de producție la firma Bunge Deutschland. ”Având în vedere că astfel de metode oferă numai rezultate punctuale și, în plus, întârziate în timp, nu aveam nici o posibilitate de intervenție în timp util în procesul de producție în cazul existenței unor rezerve de ulei încă posibile de exploatat”.

Situația s-a schimbat odată cu introducerea unui control continuu de proces cu spectrometre industriale NIR-Online.

Aceste aparate compacte și ușor de mânuit au fost plasate direct la ieșirile din instalațiile de presare și de extracție, pentru măsurarea în timp real a conținutului de ulei și a umidității concentratului - 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. În acest scop, instrumentele proiectează printr-o fereastră asupra șrotului transportat pe conveioare cu lanțuri un fascicul de lumină din domeniul infraroșului apropiat (NIR = Near Infrared Radiation). Un spectrometru de domeniu cu diode analizează lumina reflectată, absorbția acesteia modificându-se în funcție de conținutul de ulei și de umiditate rămase în concentrat.

Un software special integrat în spectrometre evaluează valorile măsurate și le prezintă în timp real într-o formă grafică (curbă de măsurare) pe monitoarele lucrătorilor din camera de control a procesului de producție.

În plus, valorile măsurate sunt transmise direct și la sistemul de comandă și reglare a producției al morii de ulei din Mannheim. ”In cazul în care în concentrat este sesizat un conținut prea ridicat de umiditate, lucrătorii din camera de control pot inteveni imediat și comanda o încălzire. și astfel o uscare, mai intensă a debitului de semințe la condiționarea din amontele linei de producție” exemplifica Dl. Roland Bauer, locțiitor manager de producție la Bunge Deutschland. ”Deoarece cu cât concentratul este mai umed după presare, cu atât este mai grea recuperarea ulterioară a restului de a ulei prin extracție”.   Informații finale privind recolta de ulei sunt câștigate apoi din măsurarea compoziției concentratului de către un al doilea spectrometru industrial NIR-Online, plasat la ieșirea din instalația de extracție.

Utilizabile și în medii cu pericol de explozie

Un alt avantaj major al spectrometrelor industriale NIR-Online este posibilitatea utilizării lor și în atmosfere gazoase explozive, creabile în procesul de extracție prin utilizarea solventului hexan. ”Alte analizoare comparabile nu sunt intrinsec insensibile la vibrații și nici nu au aprobare ATEX pentru utilizare în medii gazoase explozive, ci sunt numai integrate într-o carcasă rezistentă la explozii. Ele trebuie astfel conectate printr-un cablu cu fibră optică cu locul de măsurare propriu-zis”, explică Klaus Kawun, șef de laborator la Bunge Deutschland. ”Acest lucru este foarte complicat și oferă impulsuri de măsurare și astfel rezultate mult mai slabe decât aparatele NIR-Online”. În plus, software-ul integrat al acestora din urmă se remarcă printr-o ușurință ridicată în utilizare, de care profită în mod special și echipa de laborator a fimei Bunge, acolo spectrometrele industriale fiind folosite curent pentru generarea de valori de referință pentru procesarea semințelor de rapiță.

Transparență după numai două ore

Noua metodă de analiză oferă firmei Bunge pentru prima dată posibilitatea reglării întregului proces de producție – de la presarea semințelor de rapiță și până la extracție. Acest proces durează două ore, astfel că cel târziu după acest interval de timp firma Bunge poate recunoaște dacă procesul de producție decurge în mod optim iar din semințe este recoltată cantitatea maximă de ulei posibilă. În caz de nevoie, lucratorii din camera de comandă pot interveni rapid și timpuriu pentru a stopa evoluții negative, eliminând astfel și pericolul unor pierderi finanziare. ”Tinând cont de faptul că analizele de laborator convenționale necesitau aproximativ o zi pentru furnizarea primelor rezultate, în trecut nu puteam spune dacă proba prin sondaj analizată reprezenta numai o excepție sau dacă întregul proces era defectuos.” mai spune Dl. Moritz Lücke, manager de producție. ”În tot acest timp lucram orbește, fără a cunoaște în timp real parametrii de producție”. De când Bunge controlează continuu și în timp apropiat procesele de presare și de extracție, persoanele responsabile dispun în orice moment de informații adecvate privind potențialul de optimizare real al parametrilor de producție - și o creștere sigură a profitului.

Profit și pentru rafinărie

Pentru a utiliza și mai consecvent avantajele spectrometrelor industriale NIR-Online, moara de ulei din Mannheim a fimei Bunge are în plan introducerea, încă în acest an, a unor astfel de aparate și în rafinărie. Acolo ele vor fi folosite în analiza proceselor de îndepărtare a suspensiilor coloidale și de neutralizare a uleiului de presare, pentru măsurarea conținutului de fosfor și de acizi grași liberi din acesta. Potențialul de optimizare a acestor procese printr-un control online complet sunt considerabile: firma Bunge produce zilnic 1500 t de ulei brut, din care 70% merg la o firmă externă pentru producția de combustibil biodiesel iar 30% la producția internă de ulei alimentar.

Spectrometre industriale de la firma NIR-Online GmbH

Spectrometrele industriale NIR-Online sunt pe plan mondial primele sisteme optice precalibrate prin care procese de producție sau procesare a unor substanțe organice sau anorganice pot fi online analizate, supravegheate și reglate. Prin construcția lor specială, aceste aparate pot fi integrate în aproape orice fel de secție de producție.

Ele economisesc necesarul de analize de laborator NIR. În locul valorilor izolate ale unor probe prin sondaj, este asigurat un flux continuu de informații în timp apropiat privitoare la starea proceselor. Astfel fluctuații ale calității producției pot fi în literalmente câteva secunde evaluate și, în caz de nevoie, corectate. Așteptarea îndelungată a rezulatelor analizelor de laborator devine astfel de domeniul trecutului.

Pentru analiza de produse anorganice, precum minerale sau metale, se pretează în mod optim sisteme NIR-Online dotate în plus cu o cameră de luat vederi color de înaltă definiție. Aceasta măsoară caracteristicile exterioare ale materialelor anorganice analizate, putând recunoaște chiar și diferențe minime de culoare, structură sau mărime și permițând astfel concluzii privind componența chimică a acestora. Și în acest caz rezultatele sunt prezentate în mod grafic.

http://www.nir-online.de/