NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE
31 May
NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE Categorie:

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice SARTOROM IMPEX SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este: trimiterea de Newsletter/Reclama/Marketing si crearea si accesarea conturilor pe site-ul SARTOROM IMPEX SRL.

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru crearea conturilor personale pe site-ul SARTOROM IMPEX SRL si pentru receptionarea newsletterelor. Refuzul dvs. determină imposibilitatea  crearii si accesarii contului personal pe site-ul SARTOROM IMPEX SRL si neprimirea newsletterelor.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizata, personalul angajat responsabil sau organelor statului in conformitate cu legea.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul societatii Sartorom Impex SRL, sau la adresa de mail: info@sartorom.ro , urmand sa primiti raspuns la adresa indicate de dv. in cerere. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Datele dumneavoastră NU vor fi transferate în alt stat.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil prin trimiterea unui mail la adresa info@sartorom.ro.

Observaţie:

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc.

*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.